News
V MAGAZINE – USA
November 2022

ASPESI x V MAGAZINE - Issue Nov '22

Stylist: Leonardo Caligiuri
Photographer: Roberto Patella

Trenchcoat, Kollektion FW22.